Home Incursiuni Cheile Turzii – Memorialul Misi Szalma – Ediţia a XXXV-a