Home Sport Sînt tînăr, doamnă…(să nu vă așteptați la poezia lui Dinescu, că nu e aia)